8. Sınıf Fen Bilimleri Mevsimlerin Oluşması ve İklim Olayları Kazanım Testi Çöz

28514

8. sınıf fen bilimleri 8. ünite mevsimleri oluşumu ve iklimler kazanım değerlendirme testini online çöz ve sonucunu hemen öğren.

1. SORU: I. Orman alanlarının arttırılması II. Fosil yakıt kullanımının artması III. Fabrika bacalarına filtre takılmaması Yukarıdakilerden hangileri atmosferde sera gazları- nın birikmesini arttırır?

2. SORU: "21 Aralık'tan itibaren güney yarım küreye Güneş ışınları dik bir şekilde düşer." Yukarıda verilen zamanda güney ve kuzey yarım kü- rede hangi mevsimler görülür? Güney Y. K. Kuzey - Y. K.

3. SORU:

4. SORU: İklimlerin yapısında meydana gelen küresel çaptaki deği- şimlere küresel iklim değişikliği denir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi küresel iklim değişikliklerinin sonuçları arasında gösterilemez?

5. SORU:

6. SORU:

7. SORU: I. Ankara'ya üç gündür yağmur yağmıyor. II. Eskişehir'de en çok yağmur Mayıs ayında yağar. III. İç Anadolu Bölgesi'nde yazlar sıcak ve kurak geçer. Yukarıdakilerden hangileri bir klimatoloğun araştırma sonuçlarıdır?

8. SORU:

9. SORU:

10. SORU: Kuzey ve güney yarım kürede farklı mevsimler yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

11. SORU:

12. SORU: Bir meteoroloğun görevleri ile ilgili, I. Hava olaylarının nasıl olduğunu araştırır. II. Toprak kayması, çığ gibi olayları araştırır. III. Hava tahmin raporları hazırlayarak insanların önlem almalarını sağlar. ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yorumlar