8. Sınıf Fen Bilimleri LGS – Liselere Giriş Deneme Sınavı Çöz 1

1955

8. sınıf öğrencileri için hazırlanmış olan fen bilimleri liselere giriş sınavına hazırlık olarak lgs deneme sınavını çözerek sınav öncesinde kendinizi test edin.

1. Işığın bu yolla taşınması hangi seçenekteki şekille açıklanabilir?

2. Musa 13 yaşındadır ve boyu önceki yıllara oranla daha fazla uzamaktadır. Musa’nın bu durumu ergenlik dönemindeki hangi değişim ile açıklanabilir?

3. Hangilerinin verdiği örnek olay doğrudur?

4. Hilal’in evde unuttuğu poster, mitoz bölünmenin hangi evresidir?

5. I, II ve III numaralı zaman aralıklarında meydana gelen olaylar göz önüne alındığında, IV numaralı zaman aralığında grafik hangi seçenekte olduğu gibi devam edebilir?

6. K, L, M ve N basit makineleri aşağıdakilerden hangileri olabilir?

7. Buna göre dinamometrenin gösterdiği değer kaç N’dur?

8. Hangi seçenekteki basit makine, destek noktasının bulunduğu yere ve kuvvetin uygulanma yönüne göre yukarıdaki kaldıraçla aynı yapıdadır?

9. Şekilde iki adet sabit, bir adet hareketli makara ile tasarlanan basit makine sisteminde seçeneklerden hangisi hedeflenmiş olamaz?

10. SORU:

11. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde “?”nin bulunduğu yerdeki element ya da bileşik diğerlerinden farklıdır?

12. Bu elementler için aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?

13. X, Y, Z ve T ortamlarından hangisinde ışık en yavaş ilerler?

14. Grafik verileri dikkate alındığında, seçeneklerdeki yorumlardan hangisi doğru olur?

15. Ayşe’nin kullandığı basit makine aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Kaldıraç ve makara ağırlıkları ile sürtünme önemsenmeyecektir.)

16. Araştırmacı, tablo verilerini kullanarak aşağıdaki sorulardan hangisine doğru cevap verebilir?

17. Seçeneklerden hangisi, metinde bahsedilen asit yağmurları tahribatını önlemek için alınabilecek tedbirlerdendir?

18. Aşağıdakilerden hangisi bu deneyden çıkartılacak bir sonuç değildir?

19. Ahmet kendine ait zincirin birinci nükleotidini yukarıdaki gibi yaparsa Ali’nin zincirindeki birinci nükleotid aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

20. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O Örnek verilen nötralleşme tepkimesi ile ilgili hangisi yanlıştır?

Yorumlar