8. Sınıf Fen Bilimleri Hava Olayları Kazanım Kavrama Testi Çöz

2639

8. sınıf fen bilimleri 8. ünite hava olayları kazanım kavrama testini online olarak çöz ve sonucunu hemen öğren.

1. SORU: Hava sıcaklığı arttığı zaman aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez?

2. SORU: Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşumunda hava olaylarının etkisi görülmez?

3. SORU:

4. SORU: Nemli havanın yeryüzüne yakın bölgelerde veya gökyüzü- ne yakın bölgelerde yoğuşmasına bağlı olarak farklı yağış biçimleri oluşur. Buna göre aşağıdaki yağış türlerinden hangisi yeryü- züne yakın bölgelerde nemli havanın yoğuşmasıyla oluşur?

5. SORU: I. Havadaki su buharı miktarı II. Havadaki oksijen gazı miktarı III. Havayı oluşturan moleküllerin birbiriyle çarpışması sonucu oluşan basınç Yukarıdaki ifadelerden hangileri hava olaylarının temel sebepleri arasında yer alır?

6. SORU: Aşağıda bir rüzgâr çeşidinin görseli verilmiştir.

7. SORU: Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarını etkileyen faktörlerin ölçümü için kullandığımız araçlardan de- ğildir?

8. SORU: ere yakın su buharının yoğunlaşması sonucu meydana gelen çok küçük su damlacıkları aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

9. SORU:

10. SORU: Aşağıda verilen mesleklerden hangisinin hava durumu hakkında bilgi sahibi olması önemli değildir?

11. SORU:

12. SORU: I. Yağışlar II. Rüzgârlar III. Gece-gündüz sıcaklık farkı Yukarıda verilen olaylardan hangileri yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkilidir?

Yorumlar