8. Sınıf Fen Bilimleri Depremler ve Hava Olayları Kazanım Değerlendirme Testi

1980

8. sınıf fen bilimleri 8. ünitesindeki depremler konu kazanım testini çöz. Online testi çöz ve başarılı ol.

1. SORU: Depremde açığa çıkan enerjinin ölçüsüne - - (I) - - , deprem bölgesinde oluşturduğu hasarla derecelendirilen ve ölçülemeyen değere depremin - - (II) - - denir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

2. SORU: "1999 Gölcük depreminde 17000'den fazla yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Gerekli önlemler alınmış olsaydı bu kadar can ve mal kaybı yaşanmayabilirdi."

3. SORU: Aşağıda depremle ilgili bazı temel kavramlar ve bunlara ait açıklamalar karışık olarak verilmiştir.

4. SORU:

5. SORU: Haritada Türkiye'nin şehirleri deprem riskine göre derecelendirilmiştir.

6. SORU: Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryüzünde ve yer içinde ne şekilde yayıldığını, bununla ilgili ölçü aletlerini ve depremle ilgili diğer konuları inceleyen bilim insanına ne ad verilir?

7. SORU: Türkiye'de aşağıda verilen bölgelerden hangisi, şiddetli depremler açısından diğerlerine göre daha az risk taşır?

8. SORU: I. Yer kabuğunun yapısında oluşan sarsıntılara deprem denir. II. Büyük bir depremin ardından oluşan küçük depremlere artçı deprem denir. III. Depremin büyüklüğü oluşturduğu yıkım, korku, panik gibi etkilerle ifade edilir. Yukarıdaki deprem ile ilgili ifadelerden hangileri doğ- rudur?

9. SORU: Aşağıdakilerden hangisi depremlerin yol açacağı olumsuzluklardan değildir?

10. SORU. Bir yerleşim bölgesinde ard arda meydana gelen depremlerin büyüklükleri grafikte verilmiştir.

11. SORU: Aşağıdakilerden hangisi deprem anında sergilememiz gereken davranışlardan değildir?

12. SORU: Depremin büyüklüğünü ölçen alet ve günümüzde kullanılan ölçek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Alet - Ölçek

Yorumlar