8. Sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler Nitelikli Okullar Sınavı Hazırlık Soruları Çöz 1

475

8. sınıf öğrencileri için hazırlanan basit makineler testi ile kaldıraçlar, eğik düzlem, makaralar ve çarklar konularını öğrenerek liseler için yapılacak sınavda başarılı ol.

1. Basit makineler ile ilgili, I. Kuvvetten kazanç varsa yoldan da kazanç vardır. II. İşten kazanç sağlanır. III. İş kolaylığı sağlar. ifadelerinden hangileri doğrudur?

2. Aşağıdaki basit makinelerden hangisi sadece iş kolaylığı sağlar?

3. Aşağıdaki ağırlığı önemsiz kaldıraç şekildeki gibi dengededir. Buna göre, I. x = y ise, F = P’dir. II. Destek P yüküne yaklaştırılırsa, yeniden denge sağlamak için F kuvvetinin değerini artırmak gerekir. III. Düzenek günlük hayatta kullandığımız terzi makasına örnektir. ifadelerinden hangileri doğrudur?

4. Şekildeki ağırlığı önemsiz makara sistemiyle ilgili, I. Kuvvetin yönünü değiştirir. II. Kuvvetten kazanç sağlar. III. Yoldan kayıp sağlamaz. ifadelerinden hangileri doğrudur?

5. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli kaldıraçta, P ağırlığı F kuvvetiyle şekildeki gibi dengededir.Buna göre, I. Kuvvetten kazanç vardır. II. İşten kazanç vardır. III. F kuvvetinin büyüklüğü P ağırlığından fazladır. ifadelerinden hangileri doğrudur?

6. Şekil - I, II ve III’teki ağırlıkları ve sürtünmeleri önemsiz makaralarla kurulu sistemlerin hangilerinde kuvvetten kazanç vardır?

7. G ağırlığı sürtünmesiz K, L ve M basit makineleri ile yerden h kadar yukarı taşınmak isteniyor. Buna göre G ağırlığını taşırken hangilerinde kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlanmamıştır?

8. Aşağıdakilerden hangisi hareketli makaraların sabit makaralara göre farklarından biri değildir?

9. Buna göre bu düzenek ile ilgili hangisi söylenemez?

10. 1. Hareketli makara 2. Sabit makara 3. Kaldıraç 4. Eğik düzlem 5. Çıkrık 6. Kasnak 7. Dişli çark Buna göre verilen düzenekte yukarıda verilen basit makinelerden hangileri bulunur?

Yorumlar