8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite DNA ve Genetik Kod Testi Çöz

6590

8. sınıf fen bilimleri 1. ünite insanlarda üreme – DNA ve genetik kod testini online olarak çözün. DNA ve genetik kod online testi gibi pek çok içeriğe fencalis.com sitesinde bulabilirsiniz.

1. a. Genetik bilgileri taşır. b. Canlılık faaliyetlerini yönetir. c. Organik bazların oranı daima 1'dir. d. Yönetici moleküldür. DNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

2. Yapısında 120 fosfat, 200 Deoksiriboz şekeri, 20 Adenin, 40 Guanin, 50 Timin ve 60 Guanin organik bazı ile en fazla kaç tane nükleotit oluşturulabilir?

3. DNA, gen , kromozom ve nükleotit gibi genetik kavramlar karmaşıktan basite doğru sıralandığında sondan 2. hangi kavram olmalıdır?

4. 1. Kromozomlar hücre çekirdeğinde bulunan genetik özellikleri taşıyan yapılardır. 2. DNA üzerinde genler yapı birimleridir. Verilen ifadeler için ne söylenir?

5. 1200 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde Adenin ve Guanin nükleotitlerinin sayıları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

6. Yapısında fosfat sayısı bilinen bir DNA molekülüne ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunabilir?

7. Genetik birim ve yapılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8. Bir DNA molekülündeki 100 tane Adenin ve 800 tane fosfat bulunmaktadır. Buna göre bu DNA molekülünde kaç tane Guanin nükleotit bulunur?

9. Adenin nükleotidinin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

10. ( ) DNA'nın kendini eşlemesinin nedeni yapısındaki bilgilerin diğer hücrelere aktarılmasını sağlamaktır. ( ) DNA'nın temel yapı birimi genlerdir. ( ) Kromozomlar hücre bölünmesi öncesinde kendini eşler. Verilen ifadelerin doğru - yanlış durumu aşağıdakilerden hangisi gibidir?

Yorumlar