5. Sınıf Fen Bilimleri Güneş, Dünya ve Ay Konu Testi Çöz

32752

5. Sınıf Fen Bilimleri yeni müfredat konusu olan Güneş, Dünya ve Ay konusu ile ilgili test içeriğini mutlaka inceleyin. Bakalım Güneş, Dünya ve Ay konusunu ne kadar iyi anlamışsınız. Özellikle ayın evreleri ile ilgili sorularla yazılıda mutlaka karşılayacaksınız.

1. Bu modele göre Ali, Veli ve Zeki’nin karşılık geldiği gök cisimleri aşağıdakilerden hangisidir?

2. Bir öğrenci pilates topu, hentbol topu ve mercimek ile Dünya, Güneş ve Ay modeli yapmak istiyor. Elindeki malzemelerle gök cisimlerinin eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

3. Hava Küre’nin görevleri ile ilgili, 1. Canlıların yaşaması için gerekli gazları bulundurur. 2. Dünya’yı Güneş’in zararlı ışınlarından korur. 3. Dünya’nın yaşam için uygun sıcaklıkta kalmasını sağlar. ifadelerinden hangileri söylenebilir?

4. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı yüzünü görü- rüz. Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın daima aynı yüzünü görmemizin nedenini açıklar?

5. Bu şemada 1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen kısımlara hangi evreler yazılmalıdır?

6. Dünya’dan “Yeni Ay” evresinin gözlenebilmesi için Ay’ın 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen konumlardan hangisinde olması gerekir?

7. • Ay • Güneş • Dünya Yukarıdaki gök cisimlerinin ortak özellikleri, 1. Isı ve ışık kaynağı olmaları 2. Şekillerinin küresel olması 3. Uzayda bulunmaları verilenlerden hangileridir?

8. Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın evrelerinden biri değildir?

9. Aşağıda bazı gök cisimlerinin yaptığı hareket ve bunun gerçekleşme süresi verilmiştir. 1. Dünya’nın etrafındaki dönüşünü yaklaşık 29 günde tamamlar. 2. Kendi etrafındaki dönüşünü yaklaşık 24 saatte tamamlar. Bu gök cisimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

10. 1. Ay’ı göremediğimiz evre son dördündür. 2. Ay, Güneş’ten aldığı ışığı yansıttığı için parlak görü- nür. 3. Ay’ın tam göründüğü evresi Yeni Ay’dır. Yukarıdaki Ay’la ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır?

Yorumlar