4. Sınıf Fen Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz Ünite Kontrol Testi

1541

4. sınıf fen bilimleri dersinde öğrencilerinizi mikroskobik canlılar ve çevremiz ünitessinde test edebileceğiniz güzel bir test içeriği.

1. Ekmeğin küflenmesini sağlayan canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

2. Aşağıdakilerden hangisi mantarlar tarafından gerçekleştirilemez?

3. Gözle göremediğimiz küçük canlıları aşağıdakilerden hangisi ile görebiliriz?

4. Aşağıdakilerden hangisi insanların çevreye olumlu etkilerden biridir?

5. Aşağıdaki durmlardan hangisi canlı nesillerinin tükenmesine neden olmaz?

6. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumak için alınabilecek önlemlerden değildir?

7. Karaya oturmuş bir akaryakıt tankeri aşağıdaki canlılardan öncelikle hangisini olumsuz etkiler?

8. Çevre bilimcilere göre doğadaki kirlenmenin en önemli nedeni uzun süre çevrede kalan zararlı maddelerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu maddelerden biridir?

9. Aşağıdakilerden hangisinde mikroskobik canlıların yaşaması çok zordur?

10. Yeni pişmiş yemeğin oda sıcaklığında 5 gün bekletildiğinde küflendiği gözlenmiştir. Bu duruma neden olan canlılar aşağıdakilerden hangisidir?

Yorumlar