4. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı Online Çözümlü Sorular

1324

4. sınıf öğrencileri için 2. dönem yazılı sorularını çözerek 2. yazılı sınavında başarılı ol. Online çalışma ile sonucunu hemen öğren.

1. Çevre kirliliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

2. Elektrik devresinde elektrik enerjisini sağlayan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

3. Dünya ,Güneş etrafında bir tam dolanımını ne kadar sürede tamamlar?

4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5. Evlerimizde ışıkları açıp kapatmak için kullandığımız düğmeler,basit bir elektrik devresinde neye karşılık gelir?

6. Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

7. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları aşağıdakilerden hangisi ile inceleriz?

8. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün neden olduğu olumsuz etkilerden biri değildir ?

9. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin yol açtığı durumlarla ilgili yanlış bir ifadedir?

10. Mikroskobik canlılarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

11. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine önlem olarak yapılmaz?

12. Mikroskobik canlılar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

13. I- Bitki ve hayvan atıklarını çürütürler. II- Yemekleri ekşitirler. III- Sütü yoğurda ve peynire çevirirler. IV- Meyveleri çürütürler. Hangileri mikroskobik canlıların faydalarındandır?

14. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi ile çalışır?

15. Bütün canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Canlılar bu enerjiyi nasıl sağlarlar?

16. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açma

17. Elektrikli eşyalar ve kullanım amaçları çiftlerinden hangisi yanlış verilmiştir?

18. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların özelliği değildir?

19. Ceyda basit elektrik devresi kurdu.Ancak ampulün ışık vermediğini gördü. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

20. Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Yorumlar