3. Sınıf Fen Bilimleri Canlılar Dünyasına Yolculuk Ünite Değerlendirme

2501

3. sınıf fen bilimleri dersi için canlılaar dünyasına yolculuk ünitesi konuları ile ilgili test sorularını çözerek durumunu gör. Buna göre eksik konularına çalış. Fen bilimleri dersinde başarılı ol.

1. Çevremizdeki varlıkları canlılar ve cansızlar olarak iki grupta inceleriz. Hangi seçenekteki varlıklar diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

2. Hangi seçenekteki varlık hareket edebilme yeteneğine sahiptir?

3. Aşağıdaki varlıklardan hangisi çevreden gelen uyarılara tepki veremez?

4. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

5. Hangi seçenekteki canlıların beslenme, büyüme ve gelişme gibi özellikleri yoktur?

6. Aşağıdkilerden hangisi canlılar grubundan değildir?

7. Canlılar hayatta kalabilmek için solunum yapmak zorundadır. Aşağıdakilerden hangisi solunum yapmaz?

8. Hangi seçenekteki varlığın görme, duyma ve koklama özelliği yoktur?

9. Aşağıdakilerden hangisi öncelikle atmosferi kirletir?

10. Aşağıdakilerden hangisi hem çevre kirliliğine hem de bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olur?

11. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümde kullanılmayan atık maddedir?

12. Çöp poşetlerinin ağzı açık olarak çevreye bırakılması aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz?

13. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin özelliklerindendir?

14. Aşağıdakilerden hangisinde yapay çevreden bir örnek vardır?

15. Aşağıdaki durumlardan hangisi doğal çevredeki düzeni bozan sebeplerden birisi olabilir?

Yorumlar