3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinizi BİLSEM Matematik-Genel Yetenek Testleri ile Ölç

3288

BİLSEM – Bilim Sanat Merkezlerine öğrenci seçmek için sorulmuş sorular ile 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinizi onlin eolrak test edin. Matematik ve genel yetenek sorularını öğrencilerinize uygulayın sonucunu hemen öğrenin.

1. SORU- MATEMATİK

2. SORU MATEMATİK

3. SORU MATEMATİK

4. SORU MATEMATİK

5. SORU MATEMATİK

6. SORU MATEMATİK

7. SORU MATEMATİK

8. SORU MATEMATİK

9. SORU MATEMATİK

10 SORU MATEMATİK

11. SORU MATEMATİK

12. SORU MATEMATİK

13. SORU MATEMATİK

14. SORU MATEMATİK

15. SORU GENEL YETENEK

16. SORU GENEL YETENEK

17. SORU GENEL YETENEK

18. SORU GENEL YETENEK

19. SORU GENEL YETENEK

20. SORU GENEL YETENEK

21. SORU GENEL YETENEK

22. SORU GENEL YETENEK

23. SORU GENEL YETENEK

24. SORU GENEL YETENEK

25. SORU GENEL YETENEK

26. SORU GENEL YETENEK

Yorumlar