2017 TEOG 2 Fen Bilimleri Çözümlü Deneme Sınavı 3

1658

2017 TEOG 2 fen bilimleri deneme sınavı ile okulda öğretmenler akıllı tahtada öğrencilerine uygulama yapabilir; 8. sınıf öğrencileri de evde bilgisayar başında fen bilgisi dersinde TEOG öncesinde kendilerini test edebilirler. Paylaşın başkalarının da kullanmasını sağlayın..

[sociallocker]

1. Termometrelerde genellikle öz ısısı küçük, donma noktası - 39 derece ve kaynama noktası 276 derece olan civa kullanılmaktadır. Termometrede civa yerine su kullanılmış olsaydı aşağıdakilerden hangisine ulşamazdık?

2. Karpuz kesilerek güneş altında bir süre bekletilmesi aşağıdakilerden hangisi ile farklı amacı taşımaktadır?

3. Saf su 40 derece bir kap içinde bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

4. Aşağıdaki hal değişimlerinin halgilerinde ortamda ısı alır?

5. Ali, 3 farklı cins, kütleleri ve sıcaklıkları aynı olan sıvılar aynı sıcaklıkta olan betonun farklı bölgelerine dökülüyor. Yaptığı gözlem sonucunda sıvıların kuruma sürelerinin farklı olduğunu görüyor. Bu durumun nedeni aşğıdakilerden hangisidir?

6. Aşağıdaki kaplarda sıcaklıkları ve kütleleri verilen farklı sıvılar özdeş ısıtıcılarda ısıtılmaktadır. Bu maddeler 60 derecelik sıcaklığa eşit sürede ulaştıklarına göre, hangi kaptaki sıvının öz ısı değeri en düşüktür?

7. X ve Y bir ortamda yan yana konulduğunda; X cisminden Y cismine doğru ısı akışı olduğuna göre; aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

8. Aşağıdakilerden hnagisinde öz ısı ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

9. Biyoteknolojik çalışmalar ile hormon, aşı, antibiyotik ve vitamin üretilmesi, aşğaıdakilerden hangisini sağlamayı amaçlamaktadır?

10. Ev ve işyerlerine ısı yalıtımı yapmak sürdürülebilir kalkınma için çok önemli uygulamalardandır. Buna göre ısı yalıtımı aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?

11. Ölen canlıların bakteri ve mantarlar tarafından ayrıştırılması sonucu aşağıdaki değişmelerden hangisi gerçekleşmez?

12. Fotosentez ve solunum olayı birbirinden farklı canlılar için önemli iki kimyasal olaydır. Bir ortamda canlılar tarafından fotosentez yapıldığını aşağıdaki olaylardan hangisi ile kesinlikle anlayabiliriz?

13. Aşağıdaki canlılardan hangisi havadaki CO2 yoğunluğunu azaltamaz?

14. Sütten yoğurt elde etmek için ılık süt içerisine şeker ve yoğurt mayası katılarak tencerenin ağzı kapatılıyor. Bu deney düzeneğinde yoğurt üretilmesi için hangi olay etkilidir?

15. Aşağıdakilerden hangisi hücrelerde gerçekleşen oksijenli ve oksijensiz solunum arasında ortak değildir?

16. Aşağıda verilen örneklerden hangisi ışığın kırılması ile ilgili değilidir?

17. Sesin hızını artırmak isteyen bir kişi aşağıdakilerin hangisini yaparsa amacına ulaşamaz?

18. Türkiye kimya endüstrisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

19. Aşağıdaki çözeltilerden hangisi mermeri aşındıramaz?

20. Aşağıdakilerden hangisi metal elementlerinin özelliklerinden değildir?

[/sociallocker]

Yorumlar